Przytuleni do Radkowa

Ratno Górne (dawn. Oberrathen) powstało jako wieś rycerska we wczesnym średniowieczu. Jego dzieje wiążą się ściśle z Ratnem Dolnym i Radkowem. Wieś leży w malowniczej dolinie Pośny na wys. ok. 370-380 m. W okolicy występują rzadkie minerały w łupkach ilastych czerwonego spągowca. Miejscowość ma charakter rolniczy, ale łącząc się z zabudowaniami Radkowa, pełni rolę przedmieścia. Położenie przy popularnej turystycznie drodze ze Ścinawki Średniej do Radkowa, która dalej biegnie jako Droda Stu Zakrętów przez Karłów do Kudowy-Zdroju, daje możliwość dla rozwoju agroturystyki.

Przytuleni do Radkowa